Отказ от прививания (пример заявления и полезные ресурсы) · 29.09.07

Сегодня часто можно встретить всяческие статьи в СМИ и журналах о здоровье, которые ругают и запугивают родителей, не желающих прививать своих детей.
Такого рода статьи, например, "Родители гробят малышей, отказываясь от прививок", запугивают родителей и во всю ругают законы, позволяющие отказаться от прививания. Но они умалчивают о том, что именно эти законы являются результатом целенаправленной и упорной деятельности ряда учёных и общественных организаций.

Казалось бы, для отказа от прививания вашего ребёнка необходимо лишь составить заявлени-отказ от прививания и на основании ряда законов получить разрешение глав. врача отделения поликлиники, подклеить это заявление к мед. карточке и вопрос о прививках снят. Но на практике родители довольно часто сталкиваются с различными проблемами.

Не секрет, что предъявив в поликлинике заявление на отказ от прививания вашего ребёнка, вам попросту могут его не подписать и отослать куда-подальше.
Поэтому родителям желательно ознакомится с основным законом Украины, позволяющим отказаться от прививания.
Это:

Верховна Рада України; Закон вiд 06.04.2000 №1645-III (он же №1645-14)
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 12

Суть закона в том, что прививание как бы обязательно:

Профілактичні щеплення проти ... є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Но в то же время "обязательное" прививание происходит только по согласию родителей:

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку ... профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків...
...
Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження...

Кстати, вдумайтесь в выражение "відмовляються від обов'язкових"...

Ещё одним законом-помощником в нашем законодательстве является следующий закон:

Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 № 2801-XII
Основи законодавства України про охорону здоров'я
Стаття 43

Согласно него, медицинское втручання к детям до 14-ти лет возможно лишь по согласию родителей. Для взрослых достаточно отказа.

Ниже прилагаю форму-отказ от прививания несовершенно-летних детей. Взрослые-то и сами могут о себе позаботиться.


Заявление-отказ от всех прививок (Украина)

Завідувачу поліклініки № …,
п. <П.І.Б. Завідувача>
………………………………………
………………………………………
батьків <П.І.Б. дитини>
<П.І.Б. батька>
<П.І.Б. мами>

Заява
Я, <П.І.Б. батька>, заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії й інших процедур, пов'язаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань моїй дитині <П.І.Б. дитини>.

1) Відмовляюся від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках - декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.

2) Відмовляюся від можливої вакцинації краснухи, Гепатиту В, вітрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.

3) Дана відмова є обмірковане і зважене рішення , прийняте на підставі детального і усебічного вивчення питань, пов'язаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі...

а) ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань)

б) ст. 26 Загальної Декларації Прав Людини і ст. 43 Конституції України (про право на освіту, у тому числі дошкільну);

б) ст. 3, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти громадянами України незалежно від стану здоров'я, переконань і інших обставин);

в) ст. 43 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" (про згоду на медичне втручання);

д) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини)

е) ст. 1, п.1(а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти ("вираз < дискримінація > охоплює всяку різницю, виняток, обмеження... по ознаці... переконань..., що має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відносин в області освіти і зокрема ... закриття для якої-небудь особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якої ступіні чи типу")

е) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),

з) ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)

і) ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я).

й) ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (про щеплення за згодою після надання об’єктивної інформації)

Ознайомлений зі змістом Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем доведенi до відома можливі наслідки відсутності щеплень:
- Ускладнення при коклюші: бронхіт, пневмонія, енцефаліт, пупочні і пахові грижі, випадання прямої кишки, масивні геморрагии і крововиливи в головний мозок;
- Ускладнення при дифтирії - міокардит, неврити, нефротичний синдром, периферичні паралічі, смерть;
- Ускладнення при правці - аспираційна пневмонія, набряк легень , переломи і вивихи кісток, нашарування вторинної бактеріальної інфекції - бронхопневмонії, сепсис, деформації хребта, контрактури м'язів і суглобів, паралічі черепних нервів, летальний результат;
- Ускладнення при Гепатиті В є затяжний перебіг хвороби з переходом у хронічний гепатит (імовірність - 5-10%), що у свою чергу може привести до цирозу і раку печінки. Імовірність хронічної інфекції в дітей від 1 до 5 років складає 25-50%, у дітей, що заразилися гепатитом при пологах - 90%;
- Ускладнення при Поліомієліті - 80-90% - це легке захворювання, в інших 10% воно викликає параліч. У випадку паралічу близько 25% одержують серйозні порушення, близько 25% одержують середній параліч і 50 % виліковуються;
- Ускладнення при Корі - пневмонія, отит і інші бактеріальні інфекції, а також сліпота, поразки слуху, розумова відсталість.
- Ускладнення при Туберкульозі - поразкою багатьох органів, що супроводжуються лихоманкою, значним спадком сил. найчастіше уражаються легені з утворенням порожнин (каверн), що можуть прориватися в бронхи.

Можливі поствакційні ускладнення:
1. Анафілактичний шок;
2. Енцефалопатія;
3. Судорожні стани при t >39
4. Набряк, гіперемія в місці уведення вакцини.


Образец отказа от вакцинации против кори и краснухи (Украина)

Заявление

Я, [Фамилия, имя, отчество], отказываюсь от прививки против кори и краснухи в рамках программы дополнительной иммунизации населения Украины в связи с тем, что:

 • я считаю эту вакцинацию опасной для здоровья в связи с перечнем побочных реакций, заявленных производителем;

 • я считаю недопустимым введение какой-либо вакцины без предварительного полного обследования моего состояния здоровья и уровня иммунитета к соответствующим болезням;

 • я считаю недопустимым использование вакцины, вирус для которой был выращен на абортивном материале;

 • я планирую забеременеть в ближайшее время и не хочу подвергать опасности своего будущего ребёнка. [для женского пола]

Моё право на отказ от прививок предусмотрено законами Украины:

Основи законодавства України про охорону здоров'я:

 • Ст.42. Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта

 • Ст.43. Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Про захист населення від інфекційних хвороб:

 • Ст.12. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків...

Дата Подпись

Таже смотрим другие формы отказов здесь


Рекомендую следующие ресурсы

Здесь находится целое украинско-российское ЖЖ-сообщество "Жизнь без прививок!". Люди пишут о своих случаях из жизни и о том, какой это прибыльный бизнес - поголовная вакцинация ("Для проведения компании по вакцинации населения от гриппа 2007-2008 гг. требуются врачи, опытные фельдшеры и мед.сестры. Один выезд - 600 рублей + 10 евроцентов с каждого вакцинируемого").

А здесь - интересный форум (правда российский), где консультирует юрист. Тоже интересные случаи из жизни. Например, отказ врача поставить нужную печать на заявлении-отказе.

Вобщем вооружаемся, кому это необходимо.
Чтобы небыло такого:


Заявления-отказы от вакцинации для граждан России

Также берём на вооружение, т.к. в них есть ссылки на международные законы.
Напомню, что в ряде случаев прививки необходимы для заведения детсадовской/школьной мед.карточки ребёнка, без которой его туда часто не принимают.

Образцы родительских отказов от прививок, биопроб, и т.д.

Заявление на отказ от прививок (образец из "Беспощадной иммунизации" А.Котока)

Зав. поликлиникой/Директору школы/Зав. детского сада №__________
район, город__________
от ____________________

Заявление

На основании дейсвующих законов РФ ("Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 г. № 5487-1, статья 32 и "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17 сентября 1998 г. № 57 - ФЗ, статья 5) Я,______________, отказываюсь от всех профилактических прививок / прививок против следующих заболеваний ___________ для моего(ей) сына/дочери ______________ (ФИО ребенка), обслуживаемому(ой) в поликлинике №/обучающегося (ейся) в школе №/посещяющего (ую) детский сад №__.

Дата,
Подпись


Заявление об отказе от пробы Манту и письмо фтизиатру/педиатру о требовании Манту в связи с оформлением медицинской карты

Зав. детсадом № ___________
г. _________________________
от ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________, заявляю об отказе от всех профилактических прививок и пробы Манту моему ребёнку ____________________________________. Ответственность за его здоровье беру на себя, в случае заражения моего ребёнка болезнями, от которых у него не сделаны прививки, претензий к детскому саду, который он посещает, иметь не буду.

Требую обеспечить моему ребёнку возможность беспрепятственно посещать детский сад. Обращаю Ваше внимание, что требование об осуществлении вакцинации моему ребёнку как необходимом условии посещения детского сада противоречит ряду норм действующего законодательства, в том числе:

 • ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 Конституции РФ (о праве на образование, в том числе дошкольное);

 • ст. 5, ч. 1 Закона РФ об образовании (о возможности получения образования гражданами РФ независимо от состояния здоровья, убеждений и других факторов);

 • ст. 32 (о согласии на медицинское вмешательство) и ст. 33 (о праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан";

 • ст. 5 (о праве на отказ от вакцинации) и ст. 11 (о проведении вакцинации с согласия родителей несовершеннолетних) закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Законом не предусмотрено запрещение непривитому ребёнку посещать детское учреждение, за исключением временного отказа в приёме в случае, если в детском учреждении объявлен карантин по какому-либо заболеванию, профилактические прививки от которого включены в национальный календарь прививок, на время этого карантина.

Также обращаю ваше внимание, что незаконным запрещением моему ребёнку посещать детсад мне будет нанесён материальный ущерб, поэтому оставляю за собой право обращаться с жалобой в соответствующие органы и организации для принятия мер по пресечению Ваших противоправных действий, в том числе и в суд с иском о возмещении морального и материального (компенсация неполученной вследствие вынужденного прогула работы зарплаты) ущерба.

(дата)
(подпись)


"Уважаемый фтизиатр /педиатр
Мне стало известно Ваше требование о постановке моей дочери/моему сыну ------------- пробы Манту как необходимом условии выдачи медкарты для детского сада. Обращаю Ваше внимание на то, что данное требование противоречит ряду норм действующего законодательства, в том числе:

 • ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 Конституции РФ (о праве на образование, в том числе дошкольное);

 • ст. 5, ч. 1 Закона РФ об образовании (о возможности получения образования гражданами РФ независимо от состояния здоровья, убеждений и других факторов);

 • ст. 32 (о согласии на медицинское вмешательство) и ст. 33 (о праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан";

 • ст. 7, ч. 3 Закона "О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации" (об оказании противотуберкулёзной помощи несовершеннолетним только с согласия их законных представителей), а также п. 11 части 1 Европейской Социальной Хартии (о праве каждого человека на использование любых мер, позволяющих ему обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья).

Действующим законодательством не предусмотрено никаких последствий отказа от постановки пробы Манту (в отличие от отказа от прививок). Ведомственные документы, противоречащие федеральному законодательству, незаконны и исполнению не подлежат. Также обращаю Ваше внимание на то, что проба Манту как метод косвенного измерения является полностью несостоятельной в связи с отсутствием точного определения измеряемой величины, отсутствием градуировки и отсутствием оценки погрешности измерения. Препарат, применяемый для пробы Манту, вреден для здоровья, так как содержит фенол. Большое количество ложноположительных результатов приводит к ненужным посещениям детьми тубдиспансеров, создавая опасность заражения туберкулёзом.

Имея в виду вышеизложенное, считаю применение пробы Манту бессмысленным, вредным и опасным. Прошу Вас обеспечить оформление медицинской карты для моей дочери в безусловном порядке, без требований о пробе Манту или иных процедурах, связанных с введением в организм посторонних веществ или ионизирующими излучениями.

В случае Вашего отказа прошу Вас изложить его обоснование в письменном виде, после чего оно может быть направлено в соответствующие органы и организации для принятия мер по пресечению противоправных действий, а также опубликовано в Интернете. Выражаю надежду, что этого не потребуется.

С уважением, -----------------------


Заявление об отказе от прививок и биопроб для поликлиники и заявление от отказе от прививок, биопроб и диагностических процедур для детского сада (некая компиляция ранее написанных заявлений)

Заведующей поликлиники №__ ,
Индекс, адрес _______________
ФИО _____________
От _____________
Паспорт _________,
выдан_________________.

Заявление.

Отказываюсь от дальнейших вакцинаций, ревакцинаций и биопроб (манту, р. Пирке) ввиду наличия в их составе одного (в некоторых случаях - нескольких сразу) из токсичных компонентов: солей ртути, солей алюминия, формальдегида, фенола. По результатам международных исследований эти вещества являются причинами развития аутизма, болезни Альцгеймера, рака, синдрома внезапной детской смертности.

Отказываюсь от возможной вакцинации краснухи, Гепатита А, ветрянки по этическим соображениям ввиду использования в производстве вакцин диплоидных клеток тканей абортированных плодов человека.

Отказываюсь от дальнейших прививок и биопроб на основании:

 • ст. 19 Всеобщей Декларации Прав Человека ("Каждый человек имеет право на свободу убеждений");

 • ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 Конституции РФ (О праве на образование, в том числе дошкольное);

 • ст. 5, ч. 1 Закона РФ "Об образовании" (о возможности получения образования гражданами РФ независимо от состояния здоровья, убеждений и других факторов);

 • ст. 32 (О согласии на медицинское вмешательство) и ст. 33 (О праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан";

 • ст. 7, ч. 3 Закона "О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации" (Об оказании противотуберкулёзной помощи несовершеннолетним только с согласия их законных представителей);

 • ч. I., ст. 2, п. 1. Конвенции о правах ребенка ("Государства участники… обеспечивают все... права... без какой-либо дискриминации, независимо от состояния здоровья... ребенка");

 • ст. 1, п. 1(а). Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования ("выражение <дискриминация> охватывает всякое различие, исключение, ограничение… по признаку… убеждений…, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношений в области образования и в частности… закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа");

 • ч. I., ст. 2, п. 2 Конвенции о правах ребенка ("Государства-участники принимают все меры для обеспечения ребенка от всех форм дискриминации");

 • ч. I., ст. 6, п. 2 Конвенции о правах ребенка ("Государства-участники обеспечивают выживание и здоровое развитие ребенка);

 • ч. I., ст. 18, п. 3 Конвенции о правах ребенка ("Государства-участники принимают все необходимые меры, для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по уходу за детьми");

 • ч. I., п. 11 части 1 Европейской Социальной Хартии (О праве каждого человека на использование любых мер, позволяющих ему обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья);

 • гл. II., ст. 5, п. 1.Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (О праве на отказ от вакцинации).

С уважением, (ФИО)
(дата)
(подпись)


Для детсада и отказа от Манту

ОТКАЗ

Я, (ФИО), заявляю об отказе от всех профилактических прививок, а также пробы Манту, флюорографии и иных процедур, связанных с введением в организм посторонних веществ или воздействием ионизирующих излучений на моего ребёнка (ФИО).

Основания:

 • ст. 5 (о праве на отказ от вакцинации) и ст. 11 (о проведении вакцинации с согласия родителей несовершеннолетних) Закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

 • ст. 32 (о согласии на медицинское вмешательство) и ст. 33 (о праве на отказ от медицинского вмешательства) "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан";

 • ст. 26 Всеобщей Декларации Прав Человека и ст. 43 Конституции РФ (о праве на образование, в том числе дошкольное);

 • ст. 7, ч. 3 Закона "О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации" (об оказании противотуберкулёзной помощи несовершеннолетним только с согласия их законных представителей);

 • ст. 5, ч. 1 Закона РФ "Об образовании" (о возможности получения образования гражданами РФ независимо от состояния здоровья, убеждений и других факторов); а также п. 11 части 1 Европейской Социальной Хартии (о праве каждого человека на использование любых мер, позволяющих ему обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья).

Действующим законодательством не предусмотрено никаких последствий отказа от постановки пробы Манту. Ведомственные документы, противоречащие федеральному законодательству, незаконны и исполнению не подлежат. Добровольность пробы Манту регламентирована Федеральным законом от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".

Также обращаю Ваше внимание на то, что проба Манту как метод косвенного измерения является полностью несостоятельной в связи с отсутствием точного определения измеряемой величины, отсутствием градуировки и отсутствием оценки погрешности измерения. Препарат, применяемый для пробы Манту, вреден для здоровья, так как содержит фенол. Большое количество ложноположительных результатов приводит к ненужным посещениям детьми тубдиспансеров, создавая опасность заражения туберкулёзом и другими инфекциями, и неоправданному назначению противотуберкулёзных препаратов, имеющих тяжёлые побочные эффекты. Имея в виду вышеизложенное, считаю применение пробы Манту бессмысленным, вредным и опасным.

Прошу Вас выдать моему ребёнку всю необходимую для поступления в детский сад документацию в безусловном порядке, без требований о пробе Манту или иных процедурах, связанных с введением в организм посторонних веществ или воздействием ионизирующих излучений. В случае Вашего отказа прошу Вас изложить его обоснование в письменном виде с указанием номеров, названий, и дат документов, которые являются основанием для данного отказа, после чего оно будет направлено в Управление Здравоохранения и прокуратуру для принятия мер по пресечению противоправных действий. Выражаю надежду, что этого не потребуется.

С уважением, (ФИО)
(дата)
(подпись)


Заявление об отказе от прививок в роддоме (БЦЖ и гепатит В)

Персоналу роддома № ____
г. ______________________
от _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, (ФИО полностью)_________________________, заявляю об отказе от профилактических прививок против гепатита В и туберкулёза (БЦЖ) родившемуся у меня ребёнку. В случае вакцинации ребёнка без моего ведома и согласия буду обращаться в суд с иском о возмещении морального, а в случае поствакцинального осложнения и материального ущерба.

Основания:

 • Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, статьи 32 (Согласие на медицинское вмешательство) и 33 (Отказ от медицинского вмешательства);

 • Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", статья 5 (Права и обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики) и 11(О проведении вакцинации с согласия родителей несовершеннолетних).

Дата, подпись


Обсудить данную тему можно в данной теме форума.
Будьте здоровы!

* * *

Комментарии

Oi! · 2007-09-29 13:21 · #

Спасибо :)) Пригодится

bio · 2007-09-29 20:22 · #

Ценная инфа, благодарю!

Ариец · 2007-10-10 22:55 · #

Дополнение: существуют три последствия отказа от прививок:

 • не пускают в сад во время эпидемии;
 • не пускают за границу в страны, где именно эти прививки обязательны;
 • не берут на те работы, которые по закону требуют обязательной вакцинации.
Эрвин · 2007-10-20 20:27 · #

Я когда для института писал, расписал все последствия отказа со ссылкой на нормативные акты. Получилось 3 странички

guest · 2008-01-22 16:00 · #

Сайт украинской гражданской организации Лига Защиты Гражданских Прав, выступающей за свободу выбора человека в отношении прививок: http://www.privivok.net.ua

Марина · 2008-11-20 18:07 · #

Напишите пожалуйста,у кого-то получилось ,таким образом,оформить ребенка в садик?

Ариец · 2008-11-20 19:01 · #

Марина, тут периодически появляются различные истории.

nezgoda · 2008-11-21 06:42 · #

ochen vajno -kto delaet privivki-i zachem! tvoie zdorovie itvoih detei v chyjih rykah -eto strashno.

Марина · 2008-11-21 10:32 · #

Ариец ,спасибо за ответы,только я не могу понять к чему последняя ссылка.

treh · 2009-02-23 14:37 · #

This is an example link.

Татьяна · 2009-04-11 12:20 · #

Куда обратиться, если отказываются подписать заявление об отказе от прививок??? Эпидемии в д/с могут продолжаться очень часто, а больничный лист по этому поводу не дают, как быть???

Светлана · 2009-06-24 12:46 · #

Спасибо огромное, это то что я искала долгое время!!!!

ekaterina.nagogi@mail.ru · 2009-10-06 21:15 · #

когда у нас зашла речь о том чтоб сдать ребёнка в сад то мы столкнулись с рядом проблем,но их возможно решить,поликлинника нам не давала разрешение в сад но мы поехали в гор.здрав по месту жительства и там решили все проблемы.

наташа · 2010-03-18 18:14 · #

Спасибо большое попробую так.

Наталья · 2010-05-19 23:47 · #

Большое вам спасибо!!!!!!! узнала о прививках, а то бы ставила как дура.

Светлана · 2010-12-19 23:07 · #

Мою дочь за отказ от прививки (по причине недавней простуды, но не зафиксированной в карточке) в пятницу выгнали со школы с уроков. Медсестра просто устроила террор.

юлия · 2011-01-13 15:10 · #

а нам сказали, сто никто нам в дошкольном образовании не отказывает, только проведите его надому сами...а в садик вам нельзя, что дальше делать?

олег · 2011-01-31 01:06 · #

Огромное спасибо! Юридически подкован - значит своего добъемся.

НАТАЛЬЯ · 2011-02-15 16:01 · #

Нам в поликлинике сказали, что нам нужно сделать пробу Манту, но туберкулин нужно купить самим. Я против и укола итого, чтоб покупать туберкулин самим, переживаю за качество этого препарата. Что нам делать.

Георгий · 2012-10-27 18:54 · #

Благодарю за ценную информацию !

Светлана · 2013-04-18 02:52 · #

Проходим с ребёнком в поликлинике медкомиссию в школу 1 класс.Заведующая не подписывает лист,т.к. заставляет сделать пробу Манту или флюорографию.Мы в садик не ходили,прививок не делали.Прошли всех специалистов,теперь как быть? Что нам делать,не будем ставить прививки.

Елена · 2013-11-14 07:23 · #

26 ноября 2012 сделали в школе пробу манту,после пробы температура,головная боль 2месяца.В школу не ходили,обратились в поликлинику ,инфекционист,фтизиатр,педиатр к друг другу отправляют по кругу.Но запись никто в карточке из них не сделал.Вывод больше ни проб ни прививок

Анна · 2014-09-29 16:03 · #

А кто может подсказать, как быть6 нам 3 с хвостиком- первый раз хотим попасть в сад, но у нас нет амбулаторной карты? как быть? как и где мжно сделать?

Алина Акимова · 2019-01-23 23:23 · #

Спасибо за информацию, думаю, пригодится и воспользуемся.
Подскажите, пожалуйста, как на Украине отказаться от УЗИ во время беременности, какие законы и норм.акты указывать в отказе?

Помощь по Textile